பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்

நூல் தொகுப்பு

தொகுதி 3

பொருளடக்கம் பக்கம்
பகுதி -1

அரசியலமைப்பு சட்ட சீர்திருத்தம் பற்றியவை

1.    வரவு செலவுத் திட்டம் பற்றி: 1                     …          24.2.1927 1
2.    வரவு செலவுத் திட்டம் பற்றி: 2                     …          21.2.1927 9
3.    வரவு செலவுத் திட்டம் பற்றி: 3                     …          2.3.1938 15
4.    வரவு செலவுத் திட்டம் பற்றி: 4                     …          21.2.1939 33
5.    நிதிச் சட்டத்திருத்த மசோதா                          …         28.8.1939 55
6.    கல்வி மானியம் பற்றி                                     …         12.3.1927 61
7.    பம்பாய்ப் பல்கலைக் கழக சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 1                               …         27.7.1927

71
8.    பம்பாய்ப் பல்கலைக் கழக சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 2                              …          1.10.1927

85
9.    பம்பாய்ப் பல்கலைக் கழக சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 3                              …          3.10.1927

91
10.  பம்பாய்ப் பல்கலைக் கழக சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 4                              …          5.10.1927

94
11.  பம்பாய்ப் ஆரம்பக் கல்வி சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 1                              …          21.4.1938

99
12.  பம்பாய்ப் ஆரம்பக் கல்வி சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 2                              …          30.4.1938

101
13.  பம்பாய்ப் ஆரம்பக் கல்வி சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 3                             …           30.4.1938

105
14.  1928-ம் ஆண்டின் பாம்பாய்ப்

பாரம்பரிய பணிகள் சட்டத்தை

திருத்துவதற்கான மசோதா எண்.12               …         16.4.1928

 

111
15.  பாரம்பரிய பணிகள் சட்டத்தை

திருத்த மசோதா பற்றி  : 1                  …         3.8.1928

 

117
16.  பாரம்பரிய பணிகள் சட்டத்தை

திருத்த மசோதா பற்றி : 2                   …         4.8.1928

 

139
17.  பாரம்பரிய பணிகள் சட்டத்தை

திருத்துவதற்கான 1937- ஆம்

ஆண்டின் மசோதா எண்.23                …         21.10.1937

143
18.  பாரம்பரிய பணிகள் சட்டத்தை

திருத்துவதற்கான 1937- ஆம்

ஆண்டின் மசோதா எண்.23                …         17.9.1937

149
19.  கோத்தி முறையை ஒழிப்பதற்கான

1937- ஆம் வருட XX – ஆம் எண்

மசோதா                                             …          17.9.1937

151
20.  கோத்தி முறையை ஒழிப்பதற்கான

மசோதா பற்றி                                    …          1.3.1937

 

159
21.  கிராமப் பஞ்சாயத்து மசோதா பற்றி : 1          …         6.10.1932 163
22.  கிராமப் பஞ்சாயத்து மசோதா பற்றி : 2          …         10.2.1933 179
23.  கிராமப் பஞ்சாயத்து மசோதா பற்றி : 3          …         13.2.1933 189
24.  கிராமப் பஞ்சாயத்து மசோதா பற்றி : 4          …         24.3.1933 195
25.  உள்ளாட்சி மன்ற சட்டதிருத்த

மசோதா பற்றி : 1                                           …        18.1.1938

199
26.  உள்ளாட்சி மன்ற சட்டதிருத்த

மசோதா பற்றி : 1                                           …        22.1.1938

205
27.  குறுநில விவசாயிகளுக்கான நிவாரணச்

சட்ட மசோதா பற்றி :             1                                  ….        10.10.1927

211
28.  குறுநில விவசாயிகளுக்கான நிவாரணச்

சட்ட மசோதா பற்றி :             2                                  ….        30.6.1928

217
29.  குறுநில விவசாயிகளுக்கான நிவாரணச்

சட்ட மசோதா பற்றி :             3                                  ….        24.1.1938

223
30.  பம்பாய் நகரக் காவல்துறைச் சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 1                               …         27.4.1938

229
31.  பம்பாய் நகரக் காவல்துறைச் சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 2                               …         28.4.1938

243
32.  பம்பாய் நகரக் காவல்துறைச் சட்டத்

திருத்த மசோதா பற்றி : 3                               …         27.4.1938

251
33.  பம்பாய் நகராட்சி சட்டத்

திருத்த மசோதா                                              …         3.5.1938

261
34.  மதுவிலக்குப் பற்றி                                        …          10.3.1927 263
35.  மகப்பேறு நல மசோதா பற்றி                        …          28.7.1928 267
36.  கசையடி தண்டனைப் பற்றி                          …          18.2.1933 271
37.  அமைச்சர்கள் சம்பள மசோதா பற்றி             …          23.8.1937 273
38.  இளம் குற்றவாளிகள் நன்னடத்தை

மசோதா பற்றி                                               …          21.1.1938

287
39.  புகையிலைத் தீர்வைச் சட்டத்திருத்த

மசோதா பற்றி                                                          …           5.3.1938

291
40.  நீதித்துறையின் சுதந்திரம் பற்றி                   …           7.3.1938 293
41.  தனி கர்நாடக மாநிலம் அமைப்பது பற்றி      …         4.4.1938 301
42.  சட்டப்பேரவை நடைமுறை பற்றி                  …         10.9.1938 315
43.  தொழில் தகராறுகள் மசோதா குறித்து           …         15.9.1938 321
44.  கலவரங்கள் சம்பந்தமான விசாரணைக்

குழுவின் அறிக்கை                                        …          17.3.1939

375
45.  யுத்தத்தில் பங்கு பெறுவது பற்று : 1               …         25.10.1939 383
46.  யுத்தத்தில் பங்கு பெறுவது பற்று : 2               …         26.10.1939 389
47.  யுத்தத்தில் பங்கு பெறுவது பற்று : 3               …         27.10.1939 417
பின் இணைப்புகள்
1. கருத்தடைக்கான நடவடிக்கைகள் பற்றி    …         நவ.1938 419
2. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் கேட்ட

கேள்விகளுக்கு அரசாங்க அளித்த பதில்களும்          …

441
3. பல்கலைக் கழகச் சீர்திருத்தக் கமிட்டி                    … 463
மின்நூலை பதிவிறக்கம் செய்ய புத்தக அட்டையை கிளிக் செய்யவும்

 

Load More Related Articles
Load More By sridhar
Load More In Dr.அம்பேத்கர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

இந்து சமூகத்தை நான் ஏன் வெறுக்கிறேன்?

இந்துக்களுக்கும் இந்து மதத்துக்கும் நான் பயன்படுத்தும் அளவுகோல் மிகவும் கடுமையானது. இந்த அ…