ஆசிய ஜோதி

34 second read
0
4,769

ஆசிய ஜோதி

கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை 

Asiya Jothi
Kavimani Desiga Vinayagam Pillai 
Translations from “Light of Asia” by Sir Edwin Arnold  1879
Oviyar Maruthi Portrait of Kavimani

 

முன்னுரை 2015 Preface

1. புத்தர் அவதாரம்

2. அருள் உரிமை

3. காதல் பிறந்த கதை

4. சித்தார்த்தன் கேட்ட தேவகீதம்

5. சித்தார்த்தன் துறவு

6. புத்தரும் ஏழைச் சிறுவனும்

7. கருணைக் கடல்

8. புத்தரும் சுஜாதையும் 

9. புத்தரும் மகனிழந்த தாயும்

Load More Related Articles
Load More By sridhar
Load More In பௌத்த நூல்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.