Browsing: BUDDHA OR KARL MARX

கார்ல் மார்க்ஸின் மூலக்கோட்பாடுகள் கார்ல் மார்க்ஸ் நிறுவிய அவரது மூலக் கோட்பாடுகளை இனிக் காண்போம். நவீன சோஷலிசம் அல்லது கம்யூனிசம் என்பதன் தந்தை கார்ல் மார்க்ஸ்தான் என்பதில்…